ALGEMEEN

Na de vele ingrijpende veranderingen van de voorbije jaren - zoals de invoering van een nieuwe huisstijl en website voor Het Entrepot in 2015 en eenzelfde krachttoer voor Villa Bota in 2016 – konden we in 2017 een volledig jaar lang ‘gewoon’ draaien op het vlak van communicatie. Er werden geen grote nieuwigheden ingevoerd, maar er werd vooral verder verder gebouwd op de nieuw gelegde fundamenten.

Voor het verder uitwerken van de communicatiecampagnes werden twee nieuwe ontwerpers frequent(er) ingeschakeld: zowel op het nieuwe Brugse grafische bureau Wilderzicht (Femke Vanbelle en Hadewych Becuwe) als Bruggeling en Tank-resident Davy Denduyver werd regelmatig een beroep gedaan om campagnebeelden en afgeleiden voor digitaal gebruik en print te ontwerpen. Aangevuld met Inge Rylant, bedenkster van de Entrepot-huisstijl, die wegens een nieuwe wending in haar carrière enkel nog bestaande Entrepot-projecten verder opvolgde.

Bij Villa Bota werd de eind 2016 geïntroduceerde huisstijl verder uitgebouwd voor zowel communicatie van overkoepelende campagnes als Best of Brugge of FM-weekend als voor kleinere campagnes van radioshows. Mits het hanteren van enkele ‘basisprincipes’ van de Villa Bota-huisstijl in hun campagne kregen deze organisatoren een communicatiebudget van 50 euro per event dat ze organiseren in of voor Villa Bota.

Voor de grotere projecten werd een beroep gedaan op Jordy Vermote, radiomaker en vrijwilliger, die deze campagnes voor zijn rekening nam. Op deze manier beschikken zowel Het Entrepot als Villa Bota nu over een duidelijke visuele identiteit, wat een ontegensprekelijke meerwaarde geeft aan de geloofwaardigheid van beide ‘merken’.

Voor De Tank, de nieuwe atelierwerking van Het Entrepot op de Burg, werden belangrijke inspanningen gedaan op het vlak van communicatie. Wilderzicht ontwikkelde een aparte huisstijl voor deze deelwerking, met visuele verwijzingen naar ‘moederbedrijf’ Het Entrepot.

Er werd ook een aparte ‘subsite’ ontwikkeld (www.detank.be) waarop alle info over deze werking (ateliers, exporuimte, co-office) maar ook een overzicht van alle residenten te vinden is. Het ‘in de markt zetten’ van De Tank - een vervolg op het Blauwdruk-project - verliep bijzonder succesvol en resulteerde in onder meer veel persaandacht.

Een belangrijke nieuwe wending op het vlak van communicatie was de keuze van een nieuwe partner voor alle drukwerk van Het Entrepot en Villa Bota. Na een verkenning van de markt werd gekozen voor Drukkerij Jacobs uit Brugge als vaste en enige leverancier van drukwerk (affiches, flyers, folders, boekjes, banners, signalisatieborden, stickers, etc.). Een bewuste keuze voor een lokale partner met voeling in de culturele sector en oog voor ecologisch verantwoord drukken.

WEBSITES

De grootste piek in websitebezoekers situeerde zich in 2017 opnieuw in juni en juli, de periode voor en tijdens Vama Veche. Het belangrijkste Entrepot-event van het jaar kan zowel fysiek als online steeds op een groot aantal bezoekers rekenen. Nieuw het voorbije jaar was wel de opvallende piek in maart en april. De grote communicatiecampagne rond URB, Urban Art Festival Brugge, wierp duidelijk ook zijn vruchten af op het vlak van websitebezoek.

De websites van Het Entrepot deden het in 2017 over het algemeen overigens een stuk beter in vergelijking met het jaar daarvoor: 53.784 bezoekers, wat een stijging met 7.471 bezoekers betekent of een toename van ruim 16% (46.313 in 2016). Positief is ook dat gemiddeld 70,7% van de websitebezoekers terugkerende bezoekers zijn. Dat betekent dus dat de Entrepot-sites in de smaak (blijven) vallen.

 • januari: 3.186 sessies - 2.494 gebruikers - 8.473 paginaweergaven
 • februari: 3.836 - 3.039 - 8.802
 • maart: 4.787 - 3.813 - 13.609
 • april: 5.404 - 4.260 - 15.154
 • mei: 4.958 - 3.995 - 12.165
 • juni: 9.476 - 7.666 - 36.566
 • juli: 9.987 - 7.633 - 29.606
 • augustus: 3.700 - 2.822 - 9.147
 • september: 6.262 - 4.907 - 14.165
 • oktober: 7.395 - 5.475 - 16.707
 • november: 6.148 - 4.534 - 13.472
 • december: 3.871 - 3.146 - 7.978
   

Actieve websites en subsites in 2017:

SOCIALE MEDIA

Op het vlak van sociale media gebeurden er weinig opmerkelijke verschuivingen in 2017. Facebook bleef met stip op één staan als belangrijkste sociaal medium. Het Entrepot rondde de kaap van de 10.000 vind-ik-leuks (10.533 op 20/02/18 en een stijging van 1.545) en Villa Bota ging er lichtjes op vooruit (9.242 op 20/02/18, een stijging van 267 vind-ik-leuks).

Zowel voor promotie van eigen events, communicatie met artiesten en vrijwilligers (via interne groepen), verspreiden van (eigen of externe) nieuwsberichten en andere sociale interactie blijft Facebook het belangrijkste communicatiekanaal. De keerzijde van de medaille is dat Facebook steeds minder onbetaald bereik toelaat, waardoor de kosten voor betaalde Facebookpromotie stelselmatig bleven toenemen en in de toekomst wellicht nog zullen blijven toenemen.

Ook Instagram bleef belangrijk als communicatiemiddel. Op het moment van schrijven (20/02/18) heeft Het Entrepot 1.085 volgers (+266) en kan Villa Bota rekenen op 530 volgers (+72). Een medium dat in volle ontwikkeling blijft (bv. Instagram Stories) en dat ook in 2018 wellicht nog meer mogelijkheden zal bieden voor communicatie.

De beide Twitter-accounts (2.404 volgers voor @Entrepot (+91) en 1.504 voor @VillaBota (+25) bleven actief maar werden enkel sporadisch gebruikt of werden gebruikt om berichten van andere kanalen (bv. Mixcloud) te delen. Jongeren van 16 tot 20 jaar gebruiken Twitter amper of niet, en bijgevolg wordt hier niet zwaar mee op ingezet.