Afgelopen jaren zette het Entrepot telkenmale grote stappen vooruit. Wanneer we dachten dat het plafond bereikt werd braken we het dak open. Na het ‘boerenjaar’ 2015 en ‘uitdaging volbracht’ in 2016, werden ook in 2017 de bakens verlegd en groeide de Entrepot-werking nog verder. Hoewel de noodzaak aan een ‘constante economische groei’ voor het welzijn van onze samenleving steeds vaker in twijfel wordt getrokken en meer niet altijd beter blijkt te zijn, mogen we met Het Entrepot trots terugblikken op de constante tendens van groeien.  

 

Begin 2017 stelde Het Entrepot haar nieuwe missie voor: ‘Het Entrepot viert creativiteit. Creativiteit als hefboom voor talentontwikkeling van jongeren, zowel op artistiek, sociaal als ondernemend vlak. Het Entrepot organiseert, faciliteert en begeleidt voor en samen met jongeren.’ Deze missie werd in het beleidsplan vertaald in volgende thema’s met bijhorende doelstellingen: Het Entrepot gaat voor dynamiek, voor (media)makers en voor een creatief netwerk. Hoe Het Entrepot afgelopen jaar de dynamiek realiseerde vind je weer in het hoofdstuk PRODUCTIES, het CREATIEF LABO heeft het over de vele werkplekken van Het Entrepot voor (media)makers en ook hoe we een NETWERK uitbouwen werd neergeschreven in een hoofdstuk.

 

De aanwerving van een extra kracht voor de educatie- en atelierwerking kwam volledig tot ontplooiing in 2017. De nieuwe artistieke trajecten van Quattro Formaggi vulden een leemte in de werking. Maar vooral de Blauwdruk-bevraging rond ruimte voor kunstenaars zette een grote evolutie in gang. Met de realisatie van De Tank ontstond een vierde Entrepot-locatie, waar begin 2018 liefst 38 residenten hun atelier hebben. Hiermee bood Het Entrepot een antwoord op de grote vraag naar ateliers, die uit de bevraging bleek. Ook in Het Entrepot zelf werd de vraag naar werkplekken geadresseerd, met de komst van een fablab en houtatelier op de eerste verdieping.

 

Het voorbije jaar bracht opnieuw enkele nieuwe producties en initiatieven. Naast de filmavond, workshops, expo’s en toonmomenten van Quattro Formaggi en de Blauwdruk-bevragingen en debatten rond ruimte voor kunstenaars en ondernemers was er voor het eerst een Cook Battle voor chefs in spe tijdens Taste A Lot. Het voorjaar van 2017 bracht een uitgebreid sociaal-artistiek luik binnen in Het Entrepot met Middelen Boeien, een sensibiliserende theatervoorstelling rond druggebruik, en Force, een maaktraject met Brugse OKAN-jongeren. URB en Vama Veche kregen een inhoudelijke make-over met extra podia, nieuwe festivalinrichting en extra partnerschappen. 2017 Bracht Villa Bota Radio heuglijk FM-nieuws en de mensen van het Ecofablab vestigden zich in Het Entrepot.

 

Nooit eerder werkten meer jongeren en artiesten actief mee aan alle festivals, concerten, workshops, expo’s, talks, … van Het Entrepot. Dankzij de participatie van deze 1.435 jongeren werd opnieuw een groter publiek bereikt. Net geen 36.000 mensen kwamen in 2017 naar een Entrepot-productie. Zo’n 5.000 meer dan het jaar voordien. De 24 extra producties (in totaal 89) en een zeer succesvol Vama Veche werkten dit mee in de hand.

 

Op infratructureel vlak kwam er met De Tank zoals gezegd een vierde locatie bij. Factor Club kreeg de broodnodige nieuwe vloer en barmeubel. Het duidelijk engagement van Stad Brugge en een degelijke voorbereiding gedurende het afgelopen jaar maken de heraanleg van de Entrepot-parking in 2018 mogelijk.