In 2017 zag een gloednieuws educatief traject het levenslicht: QUATTRO FORMAGGI!

Deze artistieke trajecten bestaan uit vier elementen (4 kazen): een toonmoment, een workshop, een trip en een film. Per traject staat één artiest centraal die je als deelnemer goed leert kennen. Het Entrepot zet in op alle vormen van creativiteit, wat resulteert in een uiteenlopende verzameling centrale kunstenaars.

Voor de eerste editie van QF werkten we met Brihang, Sarah Yu Zeebroek, Titus Simoens en Frank & Robbert. In totaal namen 31 jongeren deel aan de workshops en bezoeken. De filmavond had een mooie opkomst met 30 bezoekers. De toonmomenten bereikten 600 mensen.

Toch bleken deze trajecten niet altijd een eenvoudig parcours: vooral voor de workshops en trips was het moeilijk om voldoende publiek te bereiken. We kozen er voor een vernieuwend parcours op te zetten en een dergelijk project heeft de nodige tijd nodig, ruimte om de groeipijnen eruit te halen en bij te sturen want de potentiele meerwaarde voor Het Entrepot is groot.