Vrijwilligers

In 2018 worden de verschillende vrijwilligerstrajecten van Het Entrepot verder uitgebouwd. De diversiteit aan vaardigheden en verantwoordelijkheden waarin engagement kan genomen, wordt uitgediept door de werkgroepwerking uit te werken.

We zetten deze mogelijkheden kracht bij met duidelijke communicatie waaruit blijkt welke opportuniteiten Het Entrepot te bieden heeft. Een wervende campagne! We werken verder aan teambuilding-acties om de groep nog meer samen te brengen. Een vrijwilligersfeestje, een activiteit die de vrijwilligers zelf organiseren. Klein of groot, alles kan.

In 2018 willen we ook een werking uitbouwen rond de onthaalfunctie in Het Entrepot. Een poule van vrijwilligers die instaat voor de verwelkoming, ontvangst en doorverwijzing van Entrepot-bezoekers. Jongeren worden zo nog meer het gezicht van Het Entrepot en deel van het Entrepot-team.

Samenwerkingen

Ook in 2018 reiken we de hand naar partnerorganisaties. Speciale aandacht gaat naar de samenwerking met Jeugdhuis Comma. In 2018 verwelkomt het jeugdhuis een extra bovenlokaal project, Comma.world, naast het reeds bestaande project Slesh. Waar Slesh inzet op jonge ondernemerszin focust comma.world als artistiek project op het realiseren van een videoplatform voor Brugse jongerencultuur. Linken met de videocrew en Het Entrepot-netwerk liggen voor de hand. Slesh huist momenteel in Factor Club en we organiseren samen Capish het nieuwe bootcamp voor startende jonge ondernemers.