Jongeren moeten er terecht kunnen voor de realisatie en ondersteuning van hun ideeën, creaties en ondernemingen.
Het Entrepot wil jongeren met verschillende interesses en de meest uiteenlopende vormen van creativiteit verbinden.
Dit door samen te werken met zo veel mogelijk jongeren en partnerorganisaties.

 

Centraal hierin staan enerzijds de verschillende vormen van vrijwiligerswerking (die op zich al een netwerk van creatieven vormt), anderzijds de vele organisaties waarmee Het Entrepot samenwerkt om deze doelstelling te realiseren, een overzicht hiervan in het samen sterk onderdeel.