Het Entrepot organiseert zelf en waar mogelijk samen met jongeren en partnerorganisaties de meest uiteenlopende producties, om kansen te creëren voor jongeren. Podiumkansen, toonmomenten, werkmomenten, … met als hoofddoel de stimulatie en ontwikkeling van creativiteit in alle maten en vormen. De wens om zoveel mogelijk uitingen van creativiteit te omvatten vertaalt zich in een zeer divers productieaanbod.

Ook in 2017 werden nieuwe initiatieven genomen, de start van de artistieke trajecten Quattro Formaggi, de Blauwdruk bevragingen en debatten over creativiteit in onze stad. Met De Tank heeft Het Entrepot een extra toonplaats in het hart van de stad, die in het najaar druk gebezigd werd.