VILLA BOTA RADIO

In 2018 gaat Villa Bota op FM, een enorme stap richting een groter publiek en dus dé manier om de naamsbekendheid Villa Bota te vergroten. Ook willen we met Villa Bota verder de puntjes op de i zetten. We gaan voor kwalitatieve radio zonder daarbij het unieke profiel van de verschillende programma’s uit het oog te verliezen. Voorop bij de werking staat nog steeds het traject van radiomakers. Het eindresultaat is daartegen van ondergeschikt belang. Toch willen we een kwalitatief waardevol product afleveren waardoor het aanzien van het radioformat Villa Bota, en dus bij uitbreiding van de volledige werking, zal vergroten.

Uitbreiden interne opleidingen en workshops

We zetten in 2018 graag meer in op het organiseren van interne opleidingen voor de radiomakers die aan de slag zijn. Zo kunnen ze steeds bijleren over techniek, presentatie, inhoud, … Deze opleidingen willen we, in het kader van BLVRD radio, ook openstellen naar nieuwkomers. Zulke workshops kunnen daarbij drempelverlagend werken om kennis te maken met onze radiowerking én tegelijk jonge radiomakers te rekruteren.

Opstart cultuurprogramma

Inhoudelijk miste Villa Bota de afgelopen jaren slechts één soort programma: de cultuurshow. In deze show is er aandacht voor wat in Brugge gebeurt, worden reportages gemaakt, interviews afgenomen, tickets weggegeven, … Kortom, alles wat Brugse jongeren kan/zal aanspreken. Als een lokaal verankerd radiostation is dit een absolute must. In 2017 werden contacten gelegd met BLVRD magazine om een nieuw, volwaardig cultuurprogramma op poten te zetten. BLVRD radio gaat van start begin 2018.

VILLA BOTA VIDEOCREW

In het voorjaar van 2018 wordt het videoatelier afgewerkt. Het lokaal functioneert als creatief lab voor audiovisuele vorming, doka, office ruimte en als werkplek voor vrijwilligers en collega’s.

Met het atelier als uitvalsbasis worden nieuwe projecten gepland. Ook de identiteit van de videocrew wordt uitgewerkt door middel van een eigen logo en communicatieplan, met als doel de werking verder uit te bouwen en nieuwe leden te verwerven.

De groep focust zich minder op externe opdrachten en meer op de Entrepot-werking. De videocrew zal meer eigen projecten verwezenlijken en komt ermee naar buiten op de events van Het Entrepot en op zelf georganiseerde toonmomenten.

VILLA BOTA BAR

Ook in 2018 willen we het gebruik van de bar door de Villa Bota-medewerkers verder stimuleren. Ook nieuwe radiomakers moeten de weg vinden naar de barwerking. Het blijft wel cruciaal een evenwicht te bewaren tussen een levendige werking en leefbare buurt. We blijven verder inzetten om zo mogelijk overlast tot nul te herleiden.

Het intensieve gebruik van de bar en het materiaal maakt het noodzakelijk om een systeem uit te werken die het mogelijk maakt om het materiaal eenvoudig te beheren. Welk materiaal is wanneer nodig? Wie heeft wat gebruikt? Moet er material hersteld worden? Het zijn vragen die bij een intensieve werking sneller moeten kunnen beantwoord worden.

Verder willen we in 2018 de betrokkenheid van vrijwilligers bij de lunchmomenten verhogen. Door het inzetten van vrijwilligers tijdens de middag hopen we dat de drempel om de bar op andere momenten te openen lager wordt.

DE TANK

Hoewel De Tank pas vorig jaar gerealiseerd werd moet nu reeds uitgekeken worden naar een structurele opvolger. Het pand op de Burg kan tijdelijk gebruikt worden in afwachting van de bouwplannen van de eigenaar. Het Entrepot gaat actief op zoek naar een permanente oplossing. Verder willen we het gebruik van de exporuimte verder uitbouwen. We bekijken hoe jongeren sneller de stap durven zetten om de ruimte te huren of een samenwerking aan te gaan.

Als laatste doelstelling willen we de kruisbestuiving tussen de residenten en artiesten in De Tank extra aanmoedigen, door middel van workshops, co-creatieopdrachten, gezamenlijke expo’s of open ateliers.

QUATTRO FORMAGGI

De grootste uitdaging voor de artistieke trajecten van Quattro Formaggi is het juiste doelpubliek bereiken. Enerzijds door het concept bekender te maken bij een groter publiek. Anderzijds door het concept op een zo helder mogelijke manier te communiceren. Hiertoe wordt de planning bijgestuurd en lopen de verschillende trajecten niet meer door elkaar.

WERKPLEK HET ENTREPOT

Na de verhuis en zachte start in 2017 r kan het Entrepot-fablab in 2018 volop uit de startblokken schieten. Er wordt een programma van workshops en werkmomenten uitgewerkt. Er komen ook samenwerkingen met Nerdlab, er worden hackers nights opgezet, etc.

Aansluitend wordt een communicatiestroom opgezet om deze activiteiten en de werking bekend te maken. Dit allemaal met als doel de werking verder uit te bouwen en een nieuw jong publiek te bereiken.

Het is ook de doelstelling een duidelijke brug te leggen met de Entrepot-werking. Een kruisbestuiving te stimuleren tussen verschillende disciplines en medewerkers. Grotere evenementen zoals URB of Vama Veche kunnen hier een mooie aanzet toe zijn.

TURBO

In augustus 2018 loopt het huidige TURBO project ten einde. Een opvolgende call voor nieuwe projecten werd reeds bekendgemaakt. De wil is er om met alle huidige partners een nieuw dossier in te dienen zodat in september 2018 een doorstart kan gemaakt worden en TURBO 2.0 van start kan gaan.

Het Entrepot organiseert in 2018 een eerste bootcamp voor startende ondernemers en organisatoren. We werken hiervoor samen met Slesh van Jeugdhuis Comma, het Ondernemerscentrum Brugge en TURBO. Met CAPISH willen we jongeren die een idee hebben motiveren, inspireren, begeleiden en op een heel toegankelijke manier laten proeven van jong ondernemerschap in Brugge.

In 2018 wil Het Entrepot ook aan de slag gaan met de ideeën van jong Brugge. Via Turbo en CAPISH willen we in contact komen met jonge frisse ideeen. Die ideeën willen we ook op langere termijn ondersteunen en waarmaken, door het begeleiden van projecten van jonge ondernemers. Daarnaast kunnen we jonge intitiatieven ook ondersteunen door meer jonge creatieve ondernemers te betrekken bij onze projecten. Onder meer door MARKT! meer te integreren in onze werking. Op URB plannen we zo ook een late night shopping en cafétour, in samenwerking met jonge, lokale ondernemers.